Onderwijs

Cees Visser neemt jullie mee de Brede School "De Jutter" in.

Mijn naam is Cees Visser en ik ben sinds 2011 woonachtig op Vlieland en daar werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht van met name de bovenbouw groepen en sinds september 2018 als schoolleider van basisschool en kinderopvang De Jutter. Samen met mijn collega Thijs Speelman, schoolleider van het voortgezet onderwijs, en een fantastisch team geven we invulling aan het onderwijs op Vlieland.

Zelf vind ik onderwijzen het allermooiste wat er is. Verbinding maken en betekenis geven zijn daarin kernwoorden. De verbinding met de leerling is essentieel om betekenis te kunnen geven aan dat wat kinderen willen en moeten leren. Vlieland is hiervoor een hele geschikte plek.

Onderwijzen op Vlieland is een vak apart. We beschikken over een machtig gebouw waarin kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs een plek hebben. Kinderen kunnen De Jutter van 0 tot en met 16 jaar bezoeken en op dit moment doen ongeveer 100 kinderen dat.

Kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs werken dan ook zeer nauw met elkaar samen. Samenwerking is er ook met de bibliotheek en het sociaal cultureel jongerenwerk. Beide organisaties zijn ook in het gebouw gevestigd.

Jutter school op Vlieland

Op Vlieland ben je als je op school werkt 24/7 aan de school verbonden altijd en overal kom je leerlingen tegen. Vaak vinden die het leuk om ook buiten school even een praatje te maken. Ook het regelmatige en vaak informele contact met ouders is prettig. Vlieland is natuurlijk een leerrijke omgeving bij uitstek.

Naast het dorp met zijn historie beschikt het eiland over bos, duingebied, strand en overige natuur. Als eilandschool moet je jezelf verplicht voelen deze prachtige elementen te betrekken in je onderwijs. Vanaf ons schoolplein loop je dan ook zo door het bos in. Bij goed weer sporten we en leren we op het strand en vaak trekken we ook met of zonder boswachter het bos of duingebied in. Ook zijn eilanders en eilander organisaties altijd bereid om het onderwijs te ondersteunen. Denk daarbij aan Het Tromps Huys, Sportcentrum Flidunen, De Noordwester, ITGWO en Staatsbosbeheer. Maar ook eilandkenners als Dirk Bruin en Jan Houter zijn altijd bereid om hun kennis met de school en dan met name de leerlingen te delen. Dit levert in het schoolleven van de Vlielander leerlingen een schat aan betekenisvolle leersituaties op.

De school wil graag een spilfunctie vervullen in de eilander gemeenschap. Rond Kerst organiseren we bijvoorbeeld een samenzang rondom de Kerstboom samen met de fanfare. Het hele dorp is welkom bij de Kerstmusical. Onze leerlingen spelen een belangrijke rol tijdens de 4 mei herdenking, we zetten ons in voor maatschappelijke projecten en komen met initiatieven die bijdragen aan het leven op Vlieland.

Op het eiland heeft bijna iedereen wel direct of indirect een band met De Jutter. Op deze manier geeft de gemeenschap veel aan de school en de school geeft iets terug.

Jutter school op Vlieland interieur

Als school zoeken wij ook altijd de samenwerking buiten het eiland. Dit is belangrijk om niet geïsoleerd te raken. We participeren in een scholennetwerk waarin de andere Friese Waddeneilanden zitten, we oriënteren ons internationaal in een project waarin we met andere eilandscholen in Europa op zoek zijn naar met name de kansen voor eilandscholen en de samenwerking met ons buureiland Terschelling is op dit moment intensief te noemen.

Al het bovenstaande dient maar één gemeenschappelijk doel: het beste en allermooiste onderwijs bieden voor alle kinderen van Vlieland.

VLIELAND 2023 Actie Vlieland belevenissen - banners vierkant6