Genieten van de vele facetten van het eiland!

Wie Vlieland zegt, zegt strand. Maar op Vlieland is méér.
Vanaf het hoge Vuurboetsduin, waarop de rode vuurtoren staat, is bijna het hele eiland te overzien: bos, kwelders, duinen, wad en zand. Aan de voet van de vuurtoren ligt  het dorp, waar het gezellig druk kan zijn.

Rust en ruimte

Op Vlieland regeren rust en ruimte en zijn de vogels de baas. Meer dan honderd soorten vinden hier een plek om te broeden, te eten of reserves op te bouwen voor een lange tocht naar het noorden of zuiden. Het dijkje langs de Kroon’s Polders is dé plek om vogels te zien.

Reset voor de duinen

Op Vlieland hebben we grijze duinen, een uniek Natura 2000 – natuurtype in Europa. Door onder andere stikstof waren deze duinen dichtgegroeid met grassen en helm en komen andere specifieke duinplanten en -dieren in de verdrukking. 

Door in de winter van 2021/22 op vijf locaties te plaggen, onthelmen en enkele duinen en stuifkuilen weer open te maken werd het gebied als het ware gereset en krijgt de juiste vegetatie weer de ruimte.

Duinviooltjes Vlieland

Sinagote, het verhaal van één lepelaar

Eén lepelaar, één vogelleven, één trekroute. Theunis Piersma en Petra de Goeij van de Rijksuniversiteit Groningen, Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam en collega Carl Zuhorn van Staatsbosbeheer Vlieland volgen sinds 2006 de trekbewegingen en observeerden het gedrag van Sinagote, een gezenderde lepelaarvrouw.

Staatbosbeheer Boswachterblog
Lepelaars op Vlieland

Hoe gaat het met de Vlielander duinkonijnen?

Heel lang geleden waren de duinkonijnen een ware plaag op Vlieland. In de strijd om het stuivende zand vast te houden, door helm en boompjes te planten, werden deze duinbewoners vervloekt door de eilanders. Er werd zeer actief op de 'duunknienen' gejaagd en in een oude publicatie is te lezen, dat Staatsbosbeheer ze wel uit wilde roeien. Nu zijn er bijna geen konijnen meer en recent zijn er nieuwe konijntjes uitgezet om de populatie te versterken.

Staatbosbeheer Boswachterblog
duinkonijnop Vlieland
VLIELAND 2023 Actie Vlieland belevenissen - banners vierkant6