Vlieland verbaast je

Vlieland van weleer is een eiland van voornamelijk zeevarenden. De gevels van de commandeurshuizen zijn bescheiden maar het bekijken waard. Er valt veel te vertellen over Vlieland van toen. Beleef de sfeer van weleer en waan je even in het verleden.
 

Vlakbij het verleden

Stap op de veerboot en reis naar het verleden.
Bekijk een geschenk van Michiel Adriaansz. De Ruyter in de Nicolaas Kerk of zwerf door het huis van
Betzy Akersloot dat naar Maarten Harmensz. Tromp is genoemd.
 

Dorpsstraat 27

Ooit was dit pand eigendom van Willem de Vlamingh en zijn vrouw Willemptje Cornelis. In de zomers vanaf 1909 en daarop volgend kwam schrijver/dichter Jan Jacob Slauerhoff  regelmatig hier verblijven bij zijn oom en tante Cornelis Blom en Anke Pronker. Hij was toen ook scheepsarts en verving dan de huisarts op Vlieland als deze met vakantie ging.

 

Historie 2 (DS27) Vlieland

Dorpsstraat 57

Dit pand was in de 17° eeuw eigendom van Michiel Adriaansz. De Ruyter. Als er een oorlogsvloot bij Vlieland lag te wachten om uit te varen, wat soms wel weken kon duren, verbleef De Ruyter in dit huisje en liet zijn vrouw dan ook overkomen, om gezamenlijk ter kerke te kunnen gaan. Nu woont er de kunstenaar/bronsgieter Karel Zijlstra, wiens werk de gehele wereld over gaat.

 

Historie 1 (DS 57) Vlieland

Dorpsstraat 176

ln dit pand is in 1640 Willem de Vlamingh geboren, als zoon van Hessel Dircx de Vlamingh en zijn echtgenote Trijn.

 

Historie 3 (DS 176) Vlieland

Willem de Vlamingh

De Vlamingh werd in 1696 commandeur over drie schepen waarmee hij, in opdracht van de VOC-bewindhebbers de westkust van Australië verder in kaart bracht. Hij kreeg de opdracht een inwoner van het geheimzinnige Terra Australis te vangen en te zoeken naar het vermiste VOC-schip De Ridderschap. Bron: Wikipedia 

Vlieland willem de vlamingh met paars roze lucht (klein)

Geschiedenis

Voor de kust van Vlieland wachtten de schepen op gunstige wind om uit te varen. In 1666 hebben de Engelsen de Nederlandse Vloot aangevallen en verbrand. Een vergeten ramp.
Oorspronkelijk kende het eiland twee dorpen: West Vlieland en Oost Vlieland. Door erosie spoelde steeds meer land aan de westzijde weg en in 1736 werd het dorp West Vlieland ontruimd.  Tussen 1900 en 1930 werden de Kroon's Polders aangelegd om te voorkomen dat het eiland in tweeën zou splitsen. De bossen werden ook in begin 20ste eeuw pas aangelegd.

Meer geschiedenis
1666 Vlieland
VLIELAND 2023 Actie Vlieland belevenissen - banners vierkant6