Over ons

Toeristisch Platform Vlieland
Deze destinatiesite is gerealiseerd door het Toeristisch Platform Vlieland (TPV), een samenwerkingsverband van Vlielandse ondernemers en instanties.

Adres: Havenplein 10 - 8899 BB Vlieland.
Email:  info@vlieland.site 

 

Toelichting op Toeristisch Platform Vlieland
In april 2014 is door de Gemeenteraad van Vlieland het Toeristisch Beleidsplan Vlieland (TBV) vastgesteld.
Om uitvoering te geven aan het Toeristisch beleidsplan is er een aparte organisatie opgezet: het Toeristisch Platform Vlieland (TPV).  
In het TPV zijn alle partijen die betrokken waren bij het opstellen van het toeristisch beleid actief als stakeholders:

 • Gemeente Vlieland
 • VVV Vlieland
 • OVV - OndernemersVereniging Vlieland
 • SRV - Stichting Recreatiebelangen Vlieland (kampeerterrein Stortemelk)
 • SAV - Stichting Aanloophaven Vlieland (de Jachthaven)
 • Staatsbosbeheer
 • Rederij Doeksen
 • VHNV - Vereniging Huiseigenaren Noordzeeduinen Vlieland (Duinkersoord, Vliepark, Ankerplaats)
 • Sportcentrum Flidunen
 • Bezoekerscentrum de Noordwester
 • Museum 't Trompshuys
 • Podium Vlieland
 • Protestantse gemeente Vlieland
 • ITGWO - festival Into The Great Wide Open

In het Toeristisch Beleidsplan staan een aantal belangrijke doelen van het toeristisch beleid en ook een aantal randvoorwaarden waaronder die doelen gehaald moeten worden.  

Realisatie van de website
Deze website is ontworpen door Insiders en gerealiseerd op basis van Citynavigator: de online toolbox van Insiders voor de toeristische sector.